Marlotherm® N

TEMPERATURE RANGE van 0℃ TOT +300℃

DOWNLOAD BROCHURE
BEL MIJ TERUG
DOWNLOAD BROCHURE
BEL MIJ TERUG

Marlotherm® N is een relatief goedkope synthetische organische thermische olie voor gebruik in de vloeistoffase, in een gesloten, drukloos en voorzien van circulatie pompen opererende thermische oliesystemen en kan worden gebruikt in plaats van een minerale thermische olie. De maximale bulk (uitgang ketel) temperatuur is 300℃. Het ideale werkgebied ligt op operationele temperaturen tussen de 150 en 300°C

Marlotherm® N circuits kunnen optimaal werken met een laag inert gas tegen druk van ongeveer 50-100 mbar in het expansievat, zelfs bij de top van 300°C.

Stikstof is daarbij het meest gebruikte inert gas medium.

Marlotherm® N heeft bewezen uiterst stabiel te zijn over de gehele temperatuur range als hierboven vermeld. Bij hoge temperaturen kan thermische decompositie leiden tot de vorming van “low en High boilers” echter in acceptabele hoeveelheden. De “low boiler” fracties kunnen eenvoudig via het expansievat worden afgevoerd gedurende de normale werktijden of tijdens een onderhoudsstop. Om een veilige werking van de installatie te garanderen is het noodzakelijk om een hoge concentratie van deze “low boilers” te voorkomen.

Overige degradatie producten zullen in oplossing blijven in de thermische olie. Wanneer de hoeveelheden “high Boilers” het 15% niveau bereiken (te zien op elke chemische analyse) dient de vulling vernieuwd te worden.

Marltherm® N, wanneer dit gebruikt wordt zoals aanbevolen, zal dit geen hoog viskeuze of vaste vuildeeltjes opleveren(solids).

Marlotherm® N is als een organisch thermische olie relatief stabiel in contact met zuurstof. Het product, speciaal geschikt in warmte overdacht systemen in de procesindustrie, kalanders, etc. waarbij contact van de thermische olie en zuurstof niet altijd voorkomen kan worden in verband met de constructie van dit soort machines. De viscositeit van Marlotherm® N staat een normaal gebruik toe met standaard centrifugaalpompen bij temperaturen zo laag als -10°C zonder problemen.

Marlotherm® N kan zonder problemen verpompt worden tijdens een refill of start up, zelfs bij wat minder gunstige weersomstandigheden. De constructie evenals de werking van een thermisch olie-installatie dient overeen te komen met de aanbevelingen van de norm DIN 4754.

De conditie en chemische stabiliteit van de thermische olie dient minstens een keer per jaar door middel van een chemische analyse te worden gecontroleerd. Deze analyse wordt door het Eastman laboratorium uitgevoerd en kan worden aangevraagd via [email protected]

De analyse is gratis, indien u zelfs (wel volgens onze voorwaarden) het oliemonster neemt.

DOWNLOAD BROCHURE
BEL MIJ TERUG
DOWNLOAD BROCHURE
BEL MIJ TERUG