Marlotherm® SH

TEMPERATURE RANGE van -15℃ TOT +325℃

DOWNLOAD BROCHURE
DOWNLOAD MSDS
DOWNLOAD BROCHURE
DOWNLOAD MSDS

Marlotherm® SH is een hoge kwaliteit synthetische, organische warmte overdrachtsmedium voor het gebruik in de vloeistoffase in gesloten thermische oliesystemen met een hoge vloeistof circulatie snelheid.

Marlotherm® SH kan in binnen zijn werk gebied druk loos worden gebruikt. Het kook traject van dit product bij atmosferische druk is boven de limiet waarop het product gebruikt wordt.

Marlotherm® SH wordt bij voorkeur gebruikt binnen de temperatuur range van 250 tot 325℃. De maximale temperatuur limiet komt overeen met een uitgaande ketel temperatuur van 325℃.

Marlotherm® SH wordt veelal gebruikt voor indirecte verwarming van reactors, polymerisatie vaten en destillatie kolommen, procesinstallaties, drogers en eveneens voor warmtewisselaars in de procesindustrie en systemen voor warmte herwinning.

Marlotherm® SH is eveneens bruikbaar voor het gebruik in verwarming en koeling installaties.

De technische kenmerken van een vulling met Marlotherm® SH kunnen ook worden aangepast aan de vereisten van een systeem en worden geoptimaliseerd door te mengen met Marlotherm® LH.

Het thermische oliesysteem dient ontworpen en gebruikt te worden in overkomst met de aanbevelingen van DIN 4754 “thermische installaties werkend met organische warmte overdrachtsvloeistoffen.”

Thermische olie-installaties gevuld met Marlotherm® SH kunnen worden gebruikt bij temperaturen zo laag als -15℃. Stoom of elektrische tracing is in het algemeen niet nodig, echter indien tijdens een “shut down” periode waarbij de temperatuur lager dan -15℃ wordt is de aanbeveling om een hoeveelheid Marlotherm® LH toe te voegen zolang de installatie maar blijft werken beneden het kookpunt van Marlotherm® LH. Bij het werken met de installatie boven het kookpunt van

Marlotherm® LH moet eerst uitgezocht worden of de installatie goedgekeurd is om met een hoger systeem druk te mogen werken.

Marlotherm® SH gevulde installaties en afgedekt met een inert (in de regel stikstof) gas met een druk van minder dan 100 mbar op het expansievat wordt sterk aanbevolen. Zo’n stikstofdeken is de beste bescherming tegen oxidatie vorming en het voorkomen van vocht in de installatie.

Marlotherm® SH is een thermisch stabiel product met een maximale operating temperatuur van 300℃.

Marlotherm® SH kan voor verscheidene jaren worden gebruikt zonder opmerkelijke veranderingen. Bij hogere temperaturen worden “low boilers” en “high boilers” degradatie producten gevormd.

De vorming van degradatie producten stijgt bij hogere bedrijfstemperaturen. Degradatie producten blijven in oplossing. Een ophoping van “lowboilers” dient te worden voorkomen omdat dit werking van de installatie kan verstoren, zeker bij operationele bedrijfstemperaturen van 340 tot 350℃. Daarvoor is het aanbeveling waardig om de “lowboilers” met enige regelmaat te verwijderen via het expansievat dat dan een temperatuur dient te hebben van minimaal 180℃. Bij gebruik volgens de aanbevolen parameters voor Marlotherm® SH zal er geen of weinig “deposites” ontstaan in het buizensysteem van de installatie.

Marlotherm® SH installaties zijn betrouwbaar in gebruik en draaien zonder hoge onderhoudskosten.

Om de conditie van de thermische installatie te controleren dienen op aanbevolen intervallen thermische olie- monsters te worden genomen uit de hoofdstroom van het olie circuit en naar het Eastman laboratorium te worden opgestuurd voor analyse.

Voor meer technische gegevens van Marlotherm® SH, wordt u verzocht de MSDS (Material Safety Data Sheet) te consulteren. Of voor specifieke of urgente vragen kunt u deze richten aan: [email protected]

DOWNLOAD BROCHURE
CALL ME BACK
DOWNLOAD BROCHURE
CALL ME BACK